Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Wobec powyższego Netrix S.A. z siedzibą w Lublinie przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  

I. Administrator danych osobowych

Netrix S.A., ul. Związkowa 26, 20 – 148 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000573573, NIP 7123299856, REGON: 362418868jest administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę  kontaktować się z nami pisemnie na adres ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@netrix.com.pl.

Przetwarzany Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu zawarcia z Tobą i realizacji oraz rozliczenia umowy sprzedaży naszych produktów i usług, w tym realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, które Ci przysługują (podstawa z art. 6.1.b RODO);
 • w celu informowania o oferowanych przez nas produktach i usługach (podstawa z art. 6.1.a RODO)
 • w celach marketingowych, w tym dostosowania struktury witryny internetowej do Twoich potrzeb oraz przedstawienia Tobie oferty naszych usług i produktów drogą elektroniczną lub telefoniczną, na podstawie Twojej zgody oraz zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6.1.a i f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6.1.f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6.1.f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6.1.f RODO).

II. Narzędzia zbierania danych na stronie www oraz kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

1. W celu kontaktu z klientem i przesłania zapytania wykorzystywany jest Formularz kontaktowy:

a) dane osobowe, które są przekazywane poprzez formularze kontaktowe to: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail.

2. W celu dostosowania struktury witryny internetowej oraz realizacji pozostałych celów marketingowych  korzystamy z następujących narzędzi zbierana danych: 

 • Google Analytics, 
 • wtyczka społecznościowa Facebook.

a) Powyższe narzędzia śledzą aktywność użytkowników w witrynach i serwisach internetowych poprzez pliki cookies i ID użytkowników.

b) Poprzez wyżej wskazane narzędzia gromadzone są takie dane jak np. wiek, płeć, lokalizacja użytkowników, urządzenie, z którego korzystają, system operacyjny, odwiedzone podstrony i wykonane działania w serwisie internetowym. Służą one w celu dostosowania przekazu reklamowego do potrzeb użytkowników. Informacje są przechowywane w poszczególnych narzędziach w formie zbiorczych (anonimowych) danych statystycznych. 

c) Użytkownik może edytować te dane przy użyciu indywidualnych ustawień na kontach Google oraz w swojej przeglądarce internetowej. 

d) Zabezpieczamy te dane poprzez ograniczenie dostępu do narzędzi, w których są przechowywanie wyłącznie dla osób upoważnionych oraz zahasłowanie kont w ramach poszczególnych narzędzi.

e) Na naszej stronie zainstalowana jest wtyczka społecznościowa Facebook. Aplikacje internetowe Facebook wykorzystują pliki cookie w celu usprawnienia działania swoich usług. Więcej na temat polityki prywatności Facebook -https://www.facebook.com/privacy/explanation

f) Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu internetowego w naszym serwisie www. Firma Google gromadzi informacje o odwiedzinach w serwisach internetowych korzystających z usług tego samego rodzaju. Polityka prywatności Google – https://privacy.google.com/#

III. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak:

a) firma informatyczna, z której usług korzystamy w związku z utrzymaniem serwera;

b) firmy, które na nasze zlecenie prowadzą działania marketingowe;

c) kancelaria prawna, z której usług korzystamy w celach dochodzenia roszczeń, czy rozstrzyganiu ewentualnych sporów;

d) podmiot prowadzący obsługę księgową i kadrową naszej firmy;

e) podmioty realizujące na naszą rzecz usługi montażu osłon okiennych oraz wspomagające naszą działalność jako pośrednicy sprzedaży naszych produktów.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych.

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż: 

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży naszych towarów lub usług przechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania umowy aż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów;

2. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. Twoje prawa:

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)  prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych:

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – sprzeciw „marketingowy”: 

Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

g)  prawo do przenoszenia danych;

h)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

i)  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O COOKIES I JEJ POLITYKA STOSOWANA PRZEZ NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.

I. Co to są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i oczekiwań użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dzięki plikom ,,cookies’’ sprawdzamy wydajność, analizujemy i badamy jak działają nasze strony internetowe tworząc anonimowe statystyki, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

II. Jak przetwarzamy pliki „cookies”?

Tarasola przetwarza dane zawarte w plikach „cookies” podczas korzystania przez odwiedzających ze strony http://beta2.netrix.com.pl/kontakt/ w następujących celach:

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy kontaktu oraz rekrutacji,
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego,
 • dostosowywania zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika,
 • zapamiętywania wyboru użytkownika w zakresie zgody (lub nie) na przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

III. Dlaczego przechowujemy pliki „cookies”?

“Cookies” przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku “cookie”. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzysta. Może również na bieżąco czyścić (usuwać) pliki cookies ze swojego urządzenia korzystając z opcji „czyszczenia danych użytkownika” (pamięć podręczna, pliki cookies, historia, .itd), które udostępnia każda z przeglądarek internetowych. Korzystanie z „trybu prywatnego” w programach do przeglądania stron internetowych również blokuje zapisywanie się „ciasteczek” na urządzeniu użytkownika.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają zapisywanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików “cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików “cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

IV. Jak długo przechowujemy pliki „cookies”?

Dla plików „cookies” Administrator przewidział 12-miesięczny okres przechowywania danych, tzn. informacji powiązanych z plikami cookie i identyfikatorami użytkowników. Przy braku zarejestrowanego wejścia na serwis, po ww. czasie, zapisy cookie dotyczące konkretnego użytkownika zostaną usunięte z bazy danych Google Analytics. Każdorazowa nowa aktywność (wejście na którą ze stron serwisu) spowoduje ponowne zapisanie informacji i odnowienie 12-miesięcznego okresu przechowywania danych. Usunięcie danych nie będzie miało wpływu na raporty zbiorcze generowane w GA przez Administratora w celach informacyjnych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie drogą listowną pod adres Netrix Spółka Akcyjna ul. Związkowa 26, 20 – 148 Lublinlub drogą elektroniczną na adres email:  biuro@netrix.com.pl. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.